Dostępność

dostępność picture.png

Galeria dostępna dla wszystkich

Staramy się, aby nasza Galeria była miejscem przyjaznym i wszyscy czuli się w niej dobrze. Planując wydarzenia staramy się odpowiadać na zróżnicowane potrzeby naszych odbiorców. Dlatego cały czas szkolimy się i stopniowo wdrażamy rozwiązania zapewniające dostępność. Aby zapewnić komfort zwiedzania zachęcamy do ustalania usług zwiększających dostępność podczas rezerwacji wizyty.

W sprawach związanych z dostępnością Galerii prosimy kontaktować się z koordynatorką ds. dostępności:

Ewa Karczewska
85 732 33 33
e.karczewska@galeriaslendzinskich.pl

Deklaracja dostępności

Powrót na początek strony