JR_S-0357.jpg

Ku nieznanej postaci piękna. O życiu i twórczości Czesława Sadowskiego

Józef Matuszelański, Marta Pietruszko, Sebastian Wicher

Katalog wystawy poświęconej twórczości Czesława Sadowskiego (1902-1959) – artysty malarza, pedagoga i społecznika, czołowej postaci życia artystycznego w międzywojennym Białymstoku. Od drugiej połowy lat 30. tworzył na terenie Lwowa, po zakończeniu II wojny osiadł w Łodzi. Uprawiał malarstwo portretowe, pejzażowe i sztukę użytkową. Publikacja o charakterze popularno-naukowym szeroko prezentuje życie i działalność tego twórcy.

cena: 50 zł

Powrót na początek strony