JR_S-0441.jpg

Pamiętnik

Dawid Szpiro

Pamiętnik Dawida Szpiry jest jednym z niewielu zachowanych odręcznych zapisów powstałych w Białymstoku podczas II wojny światowej, obejmującym zarówno okres okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej. Dawid Szpiro, zasymilowany młody Żyd (w chwili wybuchu wojny), relacjonuje wydarzenia, których jest świadkiem, a każda zapisana przez niego strona zawiera uderzający ładunek emocjonalny.

[ze wstępu Jolanty Szczygieł-Rogowskiej]

język: polski/angielski

cena: 45 zł

Powrót na początek strony