JR_S-0398.jpg

Ślad piórka. Rzecz o twórczości Henryka Wilka (1935-2016)

Sebastian Wicher

Album jest pierwszą, obszerną monografią poświęconą Henrykowi Wilkowi, białostockiemu architektowi, rysownikowi i publicyście, który przez ponad trzydzieści lat przybliżał czytelnikom m.in. „Gazety Białostockiej” i „Kontrastów” dziedzictwo architektoniczne północno-wschodniej Polski, a zwłaszcza Białegostoku. Album oprócz życiorysu, analizy dorobku twórczego i wspomnień bliskich oraz przyjaciół artysty zawiera ponad czterysta ilustracji, w tym mało znane i dotychczas niepublikowane akwarele.

cena: 80 zł

Powrót na początek strony